Competitiveness of selected country in world markets

Název práce: Competitiveness of selected country in world markets
Autor(ka) práce: Mustafayev, Giyas
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis analyzes Switzerland's competitiveness in regard to the other countries in the world. The paper provides a comparison in terms of macroeconomic indicators in comparison with the average indicator of the European Union and Germany. These countries were chosen to show the position of a non-EU country in relation to one of the most developed countries of the European Union - Germany. The aim of this work is to analyze the competitiveness of Switzerland on an international scale and to determine the causes of high competitiveness of this country. The main research questions are the following: 1. What are the key indicators of the competitiveness of the country in the world markets? 2. What are the main reasons of high competitiveness of Switzerland in the world markets? 3. How has competitiveness of Switzerland changed in the last five years? The main findings of the thesis is that Switzerland is keeping its high positions in international rating of the countries due to its high economic development, high level of development in IT sphere, in talents acquisition and other indicators.
Klíčová slova: International trade; Macroeconomic aspects; General macroeconomic outlook; World Competitiveness Ranking
Název práce: Competitiveness of selected country in world markets
Autor(ka) práce: Mustafayev, Giyas
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis analyzes Switzerland's competitiveness in regard to the other countries in the world. The paper provides a comparison in terms of macroeconomic indicators in comparison with the average indicator of the European Union and Germany. These countries were chosen to show the position of a non-EU country in relation to one of the most developed countries of the European Union - Germany. The aim of this work is to analyze the competitiveness of Switzerland on an international scale and to determine the causes of high competitiveness of this country. The main research questions are the following: 1. What are the key indicators of the competitiveness of the country in the world markets? 2. What are the main reasons of high competitiveness of Switzerland in the world markets? 3. How has competitiveness of Switzerland changed in the last five years? The main findings of the thesis is that Switzerland is keeping its high positions in international rating of the countries due to its high economic development, high level of development in IT sphere, in talents acquisition and other indicators.
Klíčová slova: World Competitiveness Ranking; International trade; Macroeconomic aspects; General macroeconomic outlook

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2020
Datum podání práce: 15. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75295/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: