IMPACT OF TECHNOLOGICAL READINESS ON ADOPTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ACCOUNTING

Název práce: IMPACT OF TECHNOLOGICAL READINESS ON ADOPTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ACCOUNTING
Autor(ka) práce: Al Bari, Huzaifa Mahmood
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křivanec, Oto
Oponenti práce: Kmoch, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s Thesis is focused on Artificial Intelligence in Accounting in terms of the changing environment, increasing challenges, automation and the Technological readiness of Accounting Students and Entry-Level Accountants who are the target population of the study. This quantitative correlation study was conducted to find the relationship between the technological readiness and technological adoption of Artificial Intelligence enabled technologies in accounting and auditing which is vital in coping with the challenges posed by changing environment. The study was conducted in regards to the TR and TA perseverance of accounting students and entry-level accountants, of which the respondents were (n=104) which consisted of Bachelor level, Masters and PHD level accounting students from Prague University of Economics and Business and entry level accountants from DXC Technology shared service center in Prague. The participants were presented with a questionnaire survey through google forms online platform. Using the forms of analysis such as bivariate correlation and linear regression it was concluded that TR, PU and PEOU have a positive influence in the TA of A.I. by accounting students and entry-level accountants and that TR positively impacts PU and PEOU.
Klíčová slova: Bivariate Correlation; Linear Regression Analysis; Artificial Intelligence, Technological Acceptance; Robotic Process Automation; Pearson’s Correlation, ; Technological Readiness; Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use.; Machine Learning, Technological Acceptance
Název práce: IMPACT OF TECHNOLOGICAL READINESS ON ADOPTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ACCOUNTING
Autor(ka) práce: Al Bari, Huzaifa Mahmood
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křivanec, Oto
Oponenti práce: Kmoch, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s Thesis is focused on Artificial Intelligence in Accounting in terms of the changing environment, increasing challenges, automation and the Technological readiness of Accounting Students and Entry-Level Accountants who are the target population of the study. This quantitative correlation study was conducted to find the relationship between the technological readiness and technological adoption of Artificial Intelligence enabled technologies in accounting and auditing which is vital in coping with the challenges posed by changing environment. The study was conducted in regards to the TR and TA perseverance of accounting students and entry-level accountants, of which the respondents were (n=104) which consisted of Bachelor level, Masters and PHD level accounting students from Prague University of Economics and Business and entry level accountants from DXC Technology shared service center in Prague. The participants were presented with a questionnaire survey through google forms online platform. Using the forms of analysis such as bivariate correlation and linear regression it was concluded that TR, PU and PEOU have a positive influence in the TA of A.I. by accounting students and entry-level accountants and that TR positively impacts PU and PEOU.
Klíčová slova: Linear Regression Analysis, Bivariate Correlation; Technological Readiness, ; Artificial Intelligence, Technological Acceptance; Robotic Process Automation; Machine Learning, ; Pearson’s Correlation, ; Perceived Usefulness, ; Perceived Ease of Use

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2020
Datum podání práce: 16. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75323/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: