Coronavirus and European stock markets: measuring the effects of public health controls, fiscal and monetary policies

Název práce: Coronavirus and European stock markets: measuring the effects of public health controls, fiscal and monetary policies
Autor(ka) práce: Muska, Natália
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Coronavirus pandemic caused one of the most severe stock market crashes, which was followed by one of the fastest recoveries in the history. This master thesis examines the relationship between Coronavirus and European stock markets. The focus of the study is on determination of relationship between most followed and possibly most precise measures of Coronavirus – new daily reported cases and deaths and stock market returns and analysis of its evolvement with time. In addition, human control measures, fiscal and monetary policies are analysed to determine whether and how they affect stock index returns in conjunction with new reported cases and deaths from the virus. The findings suggest that significant inverse relationship is present between new Coronavirus cases and stock index returns, while relationship between new Coronavirus deaths and index returns is less significant and positive. These relationships are the strongest in the first wave of the pandemic and diminish over time. Results also suggest that there is an inverse relationship between strictness of human control measures and stock index returns. In line with the well-established theories monetary policies aimed to increase money supply and interest rate cuts on average have positive effect on stock index returns. Lastly, no distinct judgement about the relationship between the scale of pandemic related fiscal policies and index returns can be made based on available data.
Klíčová slova: Coronavirus; Stock markets; Financial crisis; Fiscal policy; Monetary policy; Human control measures
Název práce: Coronavirus and European stock markets: measuring the effects of public health controls, fiscal and monetary policies
Autor(ka) práce: Muska, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Coronavirus pandemic caused one of the most severe stock market crashes, which was followed by one of the fastest recoveries in the history. This master thesis examines the relationship between Coronavirus and European stock markets. The focus of the study is on determination of relationship between most followed and possibly most precise measures of Coronavirus – new daily reported cases and deaths and stock market returns and analysis of its evolvement with time. In addition, human control measures, fiscal and monetary policies are analysed to determine whether and how they affect stock index returns in conjunction with new reported cases and deaths from the virus. The findings suggest that significant inverse relationship is present between new Coronavirus cases and stock index returns, while relationship between new Coronavirus deaths and index returns is less significant and positive. These relationships are the strongest in the first wave of the pandemic and diminish over time. Results also suggest that there is an inverse relationship between strictness of human control measures and stock index returns. In line with the well-established theories monetary policies aimed to increase money supply and interest rate cuts on average have positive effect on stock index returns. Lastly, no distinct judgement about the relationship between the scale of pandemic related fiscal policies and index returns can be made based on available data.
Klíčová slova: Coronavirus; Stock markets; Financial crisis; Fiscal policy; Monetary policy; Human control measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2020
Datum podání práce: 16. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75247/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: