Daň z úplatného převodu nemovitých věcí v České republice

Název práce: Daň z úplatného převodu nemovitých věcí v České republice
Autor(ka) práce: Kříž, Čestmír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma „Daň z úplatného převodu nemovitých věcí v České republice“ se zaměřuje na aktuální a historické právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí na území České republiky a její zařazení do daňového řádu. Jsou zde detailně přiblíženy jednotlivé konstrukční prvky této daně. V praktické části představuji modelový příklad výpočtu daně na referenční bytové jednotce a komparaci daně z úplatného převodu nemovitých věcí ve všech členských státech Evropské unie. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky.
Klíčová slova: daň z nabytí nemovitých věcí; daň z převodu nemovitostí; daň; daň z nemovitostí; daň z úplatného převodu nemovitých věcí; zdanění; poplatník daně; předmět daně; základ daně; sazba daně
Název práce: Real Estate Transfer Tax in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kříž, Čestmír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis on the topic “Real Estate Transfer Tax in the Czech Republic” focuses on current and historical legal regulations of real estate acquisition tax in the Czech Republic, and its position in the tax system. The individual structural elements of this tax are described in detail. In the practical part, a model example of the tax calculation on a reference apartment is presented, and the comparison of real estate transfer tax within all member states of the European Union is studied. The last part summarizes the main findings.
Klíčová slova: real estate transfer tax; taxpayer; tax subject; tax base; tax rate; tax; real estate tax; real estate acquisition tax; taxation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2019
Datum podání práce: 17. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70919/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: