Vliv kognitivních předsudků na ochotu platit za prevenci změny klimatu

Název práce: Effect of cognitive biases on willingness to pay (WTP) to prevent climate change
Autor(ka) práce: Kurdova, Yana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sobotka, Ladislav
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In spite of media reporting about both the billions of tons of CO2 emitted to the atmosphere every year and the expected rising trajectory of the global temperatures, the mandate of the political representation to implement corresponding measures seems to be limited. Probably, the tragedy of commons together with cognitive bias underestimating large abstract threads are to blame. The hypothesis of this thesis states that presenting information about global issues at the very personal easy-to-imagine perspective is decreasing cognitive biases related to large abstract figures and such presentation substantially increases willingness to pay (WTP) of the individuals to prevent climate change. Methodologically, a survey-based stated preference (SP) technique allows us to estimate the economic value that people attach to prevent climate change. A contingent valuation method will be used to investigate how much respondents would be willing to pay for a hypothetical scenario of a milder trajectory of climate change. Such a survey will be carried out on a sample of 2 groups of respondents, with one set of options presented with a usual information about climate change from the media and second with a very comprehensive personal approach that is easy to relate to. Specifically, an illustration with an individual's own representatively proportional share of Earth will be utilized. Confirmation of the hypothesis would enable to propose how to raise awareness about impacts of climate change in a more targeted and effective way
Klíčová slova: cognitive biases; climate change; willingness to pay
Název práce: Vliv kognitivních předsudků na ochotu platit za prevenci změny klimatu
Autor(ka) práce: Kurdova, Yana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sobotka, Ladislav
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Navzdory mediálním zprávám ohledně počtu miliard tun CO2 ročně vypouštěných do atmosféry a varovným projekcím oteplování zemského povrhu se zdá, že mandát politické reprezentace k radikálnějším změnám je omezený. Preference veřejnosti jsou totiž výrazně ovlivněny zejména vysokým diskontováním budoucnosti, tragédií obecní pastviny a podceňováním velkých abstraktních rizik. Hypotézou této práce je proto tvrzení, že informování ohledně globálních dopadů klimatických změn v měřítkách, na která jsou lidé zvyklí z běžného života, povede k vyšší ochotě platit za redukci dopadů globálních změn klimatu. Metodicky je hypotéza testována pomocí kontingenční valuační metody zkoumající ochotu platit za udržení růstu teploty v určitém relativně bezpečném rámci. Samotný experiment tak probíhá formou dotazníku, jemuž předchází stručné informování respondenta ohledně dopadů změn klimatu. Kontrolní skupina je informována obecnou formou běžnou z tištěných či digitálních médií, zatímco experimentální skupině jsou dopady představeny v měřítcích odpovídajících jejich běžné denní zkušenosti na teoretickém konceptu jejich representativního a proporčního podílu na planetě Zemi. Potvrzení této hypotézy tak umožňuje vytvořit doporučení ohledně formy komunikace globálních změn klimatu více efektivní a cíleným způsobem.
Klíčová slova: kognitivní předsudky; ochota platit; změna klimatu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2021
Datum podání práce: 20. 5. 2021
Datum obhajoby: 15. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76586/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: