Analýza dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy a veřejné výdaje

Název práce: Analýza dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy a veřejné výdaje
Autor(ka) práce: Sklenář, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Tepperová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat dopady pandemie COVID-19 na daňové příjmy a veřejné výdaje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezeno jak se daňové příjmy a veřejné výdaje člení a čím jsou tvořeny. Současně jsou zde popsána opatření, která byla přijata v reakci na šíření nového typu koronaviru v České republice. Praktická část se věnuje samotné analýze dopadů pandemie na daňové příjmy a veřejné výdaje.
Klíčová slova: COVID-19; daňové příjmy; Česká republika ; veřejné výdaje; pandemie
Název práce: Analysis of the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Tax Incomes and Public Expenditures
Autor(ka) práce: Sklenář, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Tepperová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to analyse the effects of the COVID-19 pandemic on the tax income and public expenditures. It consists of the theoretical and practical parts. The theoretical section describes the division of the tax income and public expenditures, their categories, and contents. Simultaneously, there are outlined restrictions taken into action due to the expansion of the new type of coronavirus in Czech Republic. Practical part pursues the very analysis of the pandemic impact on the tax incomes and public expenditures.
Klíčová slova: COVID-19; pandemic; tax income; public expenditures; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2021
Datum podání práce: 26. 5. 2021
Datum obhajoby: 15. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76641/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: