Elektronizace daní v České republice

Název práce: Elektronizace daní v České republice
Autor(ka) práce: Jirsa, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá elektronizací správy daní v České republice. Cílem práce bylo zhodnotit úroveň elektronických služeb, které poskytuje Finanční správa České republiky daňovým subjektům, v porovnání s obdobnými službami v Estonsku. Komparativní analýze byly podrobeny v Česku a Estonsku existující elektronické služby pro výměnu s daněmi souvisejících informací, služby umožňující elektronické sestavení a podání daňového přiznání a dostupné způsoby pro elektronickou platbu daně. Bylo zjištěno, že ačkoli díky existujícím elektronickým službám mohou české daňové subjekty řešit své daňové povinnosti kompletně elektronickou cestou, úroveň těchto služeb v České republice je ve většině ohledů nižší než v případě obdobných služeb v Estonsku, přestože v Česku existují srovnatelné podmínky pro jejich rozvoj.
Klíčová slova: Daňový portál; MOJE daně; Daňová informační schránka plus; elektronizace daní v Estonsku; e-MTA; daňové přiznání elektronicky; e-government ve správě daní; elektronizace daní v České republice; elektronické služby Finanční správy ČR; aplikace EPO
Název práce: Digitalization of tax administration in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Jirsa, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master’s thesis investigates the digitalization of tax administration in the Czech Republic. The aim of the study was to assess the level of electronic services quality currently provided by the Financial Administration of the Czech Republic, in comparison with similar services in Estonia. The existing Czech and Estonian electronic services for the exchange of tax related information, services enabling the electronic compilation and filing of tax returns and available methods for electronic payment of tax were subjected to a comparative analysis. The study shows that by using the existing digital services, it is possible for the Czech tax entities to deal with their tax administration solely digital way. The level of the Czech electronic services quality is, however, in most cases lower than in case of similar services in Estonia despite the fact that there are comparable conditions for their development in the Czech Republic.
Klíčová slova: Tax return e-filing; Digitalization of tax administration; Electronic tax administration in the Czech Republic; Electronic services of the Financial Administration of the Czech Republic; e-Tax; Digitalization of tax administration in Estonia; e-ETCB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2018
Datum podání práce: 27. 5. 2021
Datum obhajoby: 17. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66287/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: