Analýza a návrh optimalizace předacích cen na příkladu konkrétního podniku

Název práce: Analysis and proposals for optimization of transfer pricing illustrated on a specific business organisation
Autor(ka) práce: Hoferek, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roun, Vlastimil
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis concentrates on analysis and proposals for optimization of transfer pricing inside the specific corporate. The study consists of three sections. In the first one, basic introduction of the company is given, whereas the second part offers basic terms and approaches to the specific topic. The last section describes the current transfer pricing policies inside the company and, if needed, suggests alternative attitudes of how to approach the optimization in accordance with the theoretical approaches in the specific situation faced by the business.
Klíčová slova: Supply chain; Pallet; Logistics; Transfer price; Intercompany transaction; Financial accounting; Management accounting; Tax accounting
Název práce: Analýza a návrh optimalizace předacích cen na příkladu konkrétního podniku
Autor(ka) práce: Hoferek, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roun, Vlastimil
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a návrh optimalizace transferových cen uvnitř konkrétní nadnárodní korporace. Práce je rozdělena na tři části. V první z nich jsou popsány důležité informace o vybrané korporaci, v druhé jsou popsány pojmy a přístupy týkající se tématu práce zpracované na základě odborné literatury. Poslední část práce nabízí popis konkrétní problematiky v podniku, současná řešení, a pokud je to zapotřebí, navrhuje alternativní přístupy, které by mohly přístup k danému okruhu optimalizovat v souladu s prvky popsanými v předchozích kapitolách.
Klíčová slova: Dodavatelský řetězec; Paleta; Logistika; Předací cena; Vnitropodniková transakce; Finanční účetnictví; Manažerské účetnictví; Daňové účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2020
Datum podání práce: 4. 6. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75396/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: