Digital IT Demand Management for More Business Value

Název práce: Better IT Demand Management for More Business Value
Autor(ka) práce: Eskizara, Gokhan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thanks to digital transformation, enterprises utilize technology to gain competitive advantage in the market by improving their operations and proposing new value propositions. In this thesis, first the technology trends driving digital transformation is researched. Later, business and IT alignment and IT governance literatures were reviewed. Afterwards, with a real-life example from an FMCG company, impact of digital IT demand management for data warehouse operations on business value has been assessed.
Klíčová slova: Business – IT Alignment; IT Demand Management; Digital Transformation; IT Governance
Název práce: Digital IT Demand Management for More Business Value
Autor(ka) práce: Eskizara, Gokhan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thanks to digital transformation, enterprises utilize technology to gain competitive advantage in the market by improving their operations and proposing new value propositions. In this thesis, first the technology trends driving digital transformation is researched. Later, business and IT alignment and IT governance literatures were reviewed. Afterwards, with a real-life example from an FMCG company, impact of digital IT demand management for data warehouse operations on business value has been assessed.
Klíčová slova: IT Governance; Business - IT Alignment; IT Demand Management; Digital Transformation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2021
Datum podání práce: 22. 6. 2021
Datum obhajoby: 25. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: