Artificial Intelligence in Project Management

Název práce: Artificial Intelligence in Project Management
Autor(ka) práce: Zherder, Marina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Malcová, Dana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Artificial Intelligence has gained a big interest from companies in all fields. Project management is marked as one of the potential areas for Artificial Intelligence application and can be influenced significantly by using the intelligent programs to ease the project managers life. In the research, current project managers’ work issues and considered improvements are identified to clarify the tasks that can be solved by various Artificial Intelligence methods. The potential use cases of AI implementation in the PM field were identified and evaluated by project managers and AI experts. Several tools aiming to help project managers by using Artificial Intelligence were found and analysed.
Klíčová slova: AI; AI tools and applications for PM; PM; Project Management; Artificial Intelligence; AI usage in PM; AI implementation in PM
Název práce: Artificial Intelligence in Project Management
Autor(ka) práce: Zherder, Marina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Malcová, Dana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Artificial Intelligence has gained a big interest from companies in all fields. Project management is marked as one of the potential areas for Artificial Intelligence application and can be influenced significantly by using the intelligent programs to ease the project managers' life. In the research, current project managers’ work issues and considered improvements are identified to clarify the tasks that can be solved by various Artificial Intelligence methods. The potential use cases of AI implementation in the PM field were identified and evaluated by project managers and AI experts. Several tools aiming to help project managers by using Artificial Intelligence were found and analysed.
Klíčová slova: Project Management; Artificial Intelligence; PM; AI; AI usage in PM; AI implementation in PM; AI tools and applications for PM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2020
Datum podání práce: 6. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74670/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: