Use of social media by political parties of India in comparison of EU

Název práce: Use of social media by political parties of India in comparison of EU
Autor(ka) práce: Ansari, Mohd Danish
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Böhmová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the activities and engagement of political parties on social media platforms. Different approaches and ways of using social platforms by political parties will show us the position of social media and the trust of the public on social media in their countries. As the use of social media is increasing day by day we can easily see that government bodies, political parties and politicians are actively using these platforms. An increasing number of fans and followers on their official political accounts as well as on their official individual account speak the truth that they are trying really well to attract the user of social media towards them in their country.
Klíčová slova: Loksabhaelection; Congress; Social Media; Social networking sites; BJP; Rahul Gandhi; Narendra Modi
Název práce: Use of social media by political parties of India in comparison of EU
Autor(ka) práce: Ansari, Mohd Danish
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Böhmová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the activities and engagement of political parties on social media platforms. Different approaches and ways of using social platforms by political parties will show us the position of social media and the trust of the public on social media in their countries. As the use of social media is increasing day by day we can easily see that government bodies, political parties and politicians are actively using these platforms. An increasing number of fans and followers on their official political accounts as well as on their official individual account speak the truth that they are trying really well to attract the user of social media towards them in their country.
Klíčová slova: Social Media; BJP; Loksabhaelection; Narendra Modi; Rahul Gandhi; Congress; Social networking sites

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 25. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: