Spolupráce v řízení vesmírného provozu: USA v. EU

Název práce: Cooperation in Space Traffic Management: The USA vs. the EU
Autor(ka) práce: Martínek, Patrik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Strnad, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with the evolving space traffic management (STM) in the context of the increasing activity in the near-earth environment. It identifies threats stemming from the lack of an internationally recognized space traffic management regime. Lastly, it provides a comparative case study of the US and EU approaches to space traffic management in the context of a globally accepted STM regime.
Klíčová slova: EU; Space Security; USA; Space Policy; Space Traffic Management
Název práce: Spolupráce v řízení vesmírného provozu: USA v. EU
Autor(ka) práce: Martínek, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Strnad, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce pojednává o vývoji řízení vesmírného provozu (STM) v kontextu rostoucí aktivity v oběžné dráze Země. Identifikuje potenciální hrozby plynoucí z nepřítomnosti mezinárodně uznávaného režimu řízení vesmírného provozu. Poslední část práce poskytuje komparativní analýzu přístupů USA a EU k řízení vesmírného provozu v kontextu potenciálního globálně uznávaného režimu STM.
Klíčová slova: Vesmírná politika; EU; Správa vesmírného provozu; USA; Vesmírná bezpečnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 1. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70439/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: