Nord Stream 2: Potenciál a hrozby pro Evropskou unii

Název práce: Nord Stream 2: Potenciál a hrozby pro Evropskou unii
Autor(ka) práce: Kopecký, Jan-Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá plynovodem Nord Stream 2 a jeho vlivem na Evropskou unii. Jejím cílem je zanalyzovat projekt plynovodu Nord Stream 2 z hlediska energetické bezpečnosti, geopolitických hrozeb, ekonomických výzev a očekávání. Práce je rozdělena na dvě části. První část se týká směřování energetického sektoru EU, geopolitickým výzvám spojené s Nord Stream 2 a euro-ruským energetickým vztahům. Druhá část se následně věnuje ekonomickému potenciálu, dopadům na diverzifikaci energetického mixu a energetickou bezpečnost. Jsou zde rozvedeny ekonomické benefity plynoucí z realizace Nord Streamu 2 a jeho vliv na energetický mix EU. Společně s energetickou bezpečností je Nord Stream 2 posouzen i z hlediska diverzifikace dodávek.
Klíčová slova: Nord Stream 2; zemní plyn; evropská energetická bezpečnost; diverzifikace; euro-ruské energetické vztahy
Název práce: Nord Stream 2: Opportunities and threats to the European Union
Autor(ka) práce: Kopecký, Jan-Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the Nord Stream 2 pipeline and its impact on the European Union. It aims to analyse the Nord Stream 2 pipeline project in terms of energy security, geopolitical threats, economic challenges, and expectations. The thesis is divided into two parts. The first part deals with the direction of the EU energy sector, the geopolitical challenges associated with Nord Stream 2 and EU-Russian energy relations. The second part then looks at the economic potential, the implications for diversification of the energy mix, and energy security. The economic benefits of Nord Stream 2 and its impact on the EU's energy mix are also discussed. Together with energy security, Nord Stream 2 is assessed from the perspective of diversification of supply.
Klíčová slova: Nord Stream 2; natural gas; European energy security; diversification; EU-Russian energy relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74315/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: