India-US strategic cooperation in the Indo-Pacific region

Název práce: India-U.S. strategic cooperation in the Indo-Pacific region
Autor(ka) práce: Chaki, Iranda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Burešová, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Thesis summarises the relationship between the United States of America and India, focusing on their strategic relations in the Indo-Pacific region. It tracks down the history of their relationship, with the help of historical analysis and the theory of realism. This thesis analyses whether the new bonding relations between the two states are genuine or the United States using India against China to fulfill their goals in the Indo-Pacific region.
Klíčová slova: India-US; Indo-Pacific; Thucydides trap
Název práce: India-US strategic cooperation in the Indo-Pacific region
Autor(ka) práce: Chaki, Iranda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Burešová, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Thesis summarises the relationship between the United States of America and India, focusing on their strategic relations in the Indo-Pacific region. It tracks down the history of their relationship, with the help of historical analysis and the theory of realism. This thesis analyses whether the new bonding relations between the two states are genuine or the United States using India against China to fulfill their goals in the Indo-Pacific region.
Klíčová slova: India-US; Indo-Pacific; Thucydides trap

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 1. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: