Srovnání krizí ovlivňujících americký trh práce: Velká recese vs. COVID-19

Název práce: Comparing crises affecting the U.S. labor market: Great Recession vs. COVID-19
Autor(ka) práce: Chopenko, Darya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study investigates the crisis of the Great Recession as well as the crisis caused by COVID-19. The study utilizes various regression models in order to identify the vulnerable groups that were affected by both crises, as well as identifying the unique differences that are derived from the model testing. This study finds that there are several similar indicators between the two crises, especially the age and education groups that may find themselves vulnerable, as well as those that are employed in certain industries. The data set utilized was obtained from ILO and contains the monthly data of various indicators from January 2006 to March 2021.
Klíčová slova: Crises; Comparison ; Linear; Nominal; Regression
Název práce: Srovnání krizí ovlivňujících americký trh práce: Velká recese vs. COVID-19
Autor(ka) práce: Chopenko, Darya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Následující studie se zaobírá krizi velké recese a krizi způsobenou COVID-19. V rámci dané bakalářské práce jsou použité různé regresní modely k identifikaci nejvíc postižených skupin, které byly negativně ovlivněny oběma krizemi, a také k identifikaci jedinečných rozdílů, vyplývajících z testování modelu. Z tohoto textu je zřetelné , že mezi těmito dvěma krizemi existují několik podobných ukazatelů, zejména věkové a vzdělávací skupiny, které přebývají v rizikovým poli, a také ty, které jsou zaměstnány v určitých průmyslových odvětvích. Použitý soubor dat byl získán od ILO a obsahuje měsíční data různých indikátorů od ledna 2006, až po březen 2021.
Klíčová slova: Krize; Porovnání; Lineární; Nominální; Regrese

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 9. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73935/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: