Spotřebitelské vnímání produktů přírodní kosmetiky

Název práce: Spotřebitelské vnímání produktů přírodní kosmetiky
Autor(ka) práce: Schulzová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou přírodní kosmetiky, její definicí, certifikacemi a podává přehled o již existujících výzkumech, které se týkají spotřebitelského vnímání a postojů k přírodní kosmetice. Cílem této práce je na základě dotazníkového šetření zjistit, jaký je postoj českých spotřebitelů k produktům přírodní kosmetiky. Inspirovala jsem se dotazníkem od Matiće a Puhy (2016), ze kterého byly převzaty a přeloženy některé otázky, které byly dále aplikovány na české spotřebitele.
Klíčová slova: přírodní kosmetika; organická kosmetika; certifikace; spotřebitelé
Název práce: Consumer perception of natural cosmetics products
Autor(ka) práce: Schulzová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the topic of natural cosmetics, its definition, certifications and gives an overview of existing research concerning consumer perception and attitudes towards natural cosmetics. The aim of this thesis is to find out, on the basis of a questionnaire survey, what is the attitude of Czech consumers towards natural cosmetics products. From a study by Matić and Puha (2016) some questions were taken and translated and further applied to Czech consumers.
Klíčová slova: organic cosmetics; certification; consumers; natural cosmetics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 17. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73804/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: