Analýza značky Barefoot Wine

Název práce: Brand analysis of Barefoot Wine
Autor(ka) práce: Cibulková, Valerie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This research aimed to identify which aspects made Barefoot Wine so successful and whether one of the largest, most profitable wine brands in the world has marketing and branding concepts that suit the needs and wants of consumers. The research also includes sub-questions referring to ideal consumers of Barefoot Wine and their typical digital marketing. The research was based on a 21-question study sent out to 200 respondents, majority of which were of the age group 18-24. The results indicate that, in general, potential consumers are receptive to a more classical form of wine branding and marketing, focusing on professionalism and competence, rather than the fun, exciting, and modern form that is typical for Barefoot Wine. Based on the analysis of the given survey results, it can be concluded that it is more likely that Barefoot Wine profits from its Brand positioning and associations heritage, rather than successful Brand Picture and visuals.
Klíčová slova: Marketing communication; Brand development; Barefoot Wine; Wine branding
Název práce: Analýza značky Barefoot Wine
Autor(ka) práce: Cibulková, Valerie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké aspekty dělají značku Barefoot Wine tak úspěšnou a zda jako jedna z největších a nejvýnosnějších značek vín na světě využívá marketingové a brandingové koncepty které vyhovují potřebám a přáním spotřebitelů. Výzkum zahrnuje také dílčí otázky týkající se digitálního marketingu Barefoot Wine a ideálních spotřebitelů vína Barefoot Wine. Výzkum byl založen na studii tvořené z 21 otázek. Studie byla zaslaná 200 respondentům, z nichž většina byla ve věkové skupině 18-24 let. Výsledky naznačují, že potenciální spotřebitelé obecně preferují klasičtější formu brandingu a marketingu vína, zaměřenou spíše na profesionalitu, než na zábavnou a moderní formu, která je pro Barefoot Wine typická. Na základě analýzy daných výsledků průzkumu lze dojít k závěru, že je pravděpodobnější, že Barefoot Wine bude profitovat spíše z Brand positioning (umístění v marketu) a asociací značky než z úspěšného Brand Picture a vizuálních prvků.
Klíčová slova: Barefoot Wine; Branding vína; Marketingová komunikace; Rozvoj značky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73429/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: