Strategie vstupu na trh společnosti Ben & Jerry’s na ruský trh: existuje v Ruské federaci trh pro udržitelnou značku?

Název práce: Market entry strategy of Ben & Jerry’s to the Russian market: is there market for a sustainable brand in the Russian Federation?
Autor(ka) práce: Gasanov, Gasan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Escobar Rios, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The following Master’s thesis is devoted to the analysis of Ben & Jerry’s entry strategy with a focus on CSR activities. The main goals of the Master’s thesis are to develop a comprehensive market entry strategy of Ben & Jerry’s to the Russian market and evaluate consumers’ attitude towards CSR activities in Russia. To accomplish the goals of the thesis, secondary data from the most relevant studies and statistical databases were used, and qualitative research for a better understanding of the perception of CSR was conducted. The theoretical part of the thesis is devoted to the main concepts of a marketing plan, which are necessary for the successful implementation of a market entry strategy. The practical part includes the implementation of the market entry strategy of Ben & Jerry itself. It focuses on the macro and microenvironment of the Russian market. As a result of the research, it was revealed that Ben & Jerry’s can successfully integrate into the Russian market.
Klíčová slova: Marketing mix; Market entry strategy; Corporate social responsibility; Sustainability; International expansion; Market entry mode
Název práce: Strategie vstupu na trh společnosti Ben & Jerry’s na ruský trh: existuje v Ruské federaci trh pro udržitelnou značku?
Autor(ka) práce: Gasanov, Gasan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Escobar Rios, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Následující diplomová práce je věnována analýze vstupní strategie Ben & Jerry se zaměřením na CSR aktivity. Hlavními cíli diplomové práce je vyvinout komplexní strategii vstupu Ben & Jerry’s na ruský trh a vyhodnotit přístup spotřebitelů k CSR aktivitám v Rusku. K dosažení cílů práce byla použita sekundární data z nejdůležitějších studií a statistických databází a byl proveden kvalitativní výzkum pro lepší pochopení vnímání CSR. Teoretická část práce je věnována hlavním konceptům marketingového plánu, které jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci strategie vstupu na trh. Praktická část zahrnuje implementaci strategie vstupu na trh samotné společnosti Ben & Jerry. Zaměřuje se na makro a mikroprostředí ruského trhu. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že společnost Ben & Jerry’s se může úspěšně integrovat na ruský trh.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost podniků; Strategie vstupu na trh; Marketingový mix; Analýza marketingového prostředí podniku; Analýza makroprostředí; Marketingová situační analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73250/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: