Marketing destinace cestovního ruchu Třebíč

Název práce: Marketing destinace cestovního ruchu Třebíč
Autor(ka) práce: Navrkalová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jakubíková, Dagmar
Oponenti práce: Heřman, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá marketingem cestovního ruchu ve městě (destinaci). Teoretická část se zabývá marketingem měst a obcí a marketingem destinací CR. Praktická část obsahuje zpracovanou prostorovou analýzu a SWOT analýzu dané destinace. Kromě jiných je v příloze obsaženo vyhodnocení výzkumu návštěvnosti města, kraje a ČR.
Klíčová slova: výzkum; destinace; město; cestovní ruch; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2006
Datum podání práce: 12. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3833/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: