Developerský projekt Diamanty Karlovy Vary

Název práce: Developerský projekt Diamanty Karlovy Vary
Autor(ka) práce: Melnikov, Artem
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Mazáček, David
Oponenti práce: Kaizr, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá developmentem na pozemcích bývalé vodárny v Karlových Varech. Rozloha předmětného území je cca 3 ha. Zde navrhujeme polyfunkční areál, jehož developerský projekt je rozebrán z hlediska stavebního, právního, obchodního i finančního. Přidaná hodnota práce spočívá v navržení možnosti využití území s ohledem na současné vlastnické vztahy, tržní prostředí a budoucí vývoj. Součástí práce je finanční model projektu.
Klíčová slova: Developerský projekt; Karlovy Vary; bytové domy; investiční nemovitosti; brownfield; finanční model; IRR; stavební náklady; územní plán; územní řízení; stavební řízení
Název práce: Developerský projekt Diamanty Karlovy Vary
Autor(ka) práce: Melnikov, Artem
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Mazáček, David
Oponenti práce: Kaizr, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the development on the land of the former waterworks in Karlovy Vary. Subject area is about 3 ha. We offer to build a multifunctional complex. Project is analysed from the construction, legal, commercial and financial points of view. The added value of this thesis is to offer possibility of land use in accordance with current ownership relations, market environment and future development. Thesis contains financial model of project.
Klíčová slova: brownfield; zoning plan; building permit; Development project; Karlovy Vary; residential houses; investment properties; financial model; IRR; construction costs; zoning permit

Informace o studiu

Studijní program / obor: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2020
Datum podání práce: 30. 6. 2021
Datum obhajoby: 10. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77249/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: