Testování ziskovosti metod fundamentální analýzy na českém akciovém trhu

Název práce: Testování ziskovosti metod fundamentální analýzy na českém akciovém trhu
Autor(ka) práce: Brabcová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou vybraných akcií z českého akciové trhu. První kapitola obsahuje přiblížení podstaty technické, fundamentální a psychologické analýzy a teorie efektivních trhů. Zbylé tři kapitoly se postupně zaměřují na teoretická východiska a praktickou aplikaci globální, odvětvové a firemní fundamentální analýzy vybraných akcií. Cílem práce je zpracovat fundamentální analýzu vybraných akcií z pohledu faktorů globálních, odvětvových i firemních a vyhodnotit úspěšnost investičních doporučení vybraných modelů této analýzy.
Klíčová slova: fundamentální analýza; akcie; akciový trh; testování úspěšnosti
Název práce: Testing the success of fundamental analysis models on the Czech stock market
Autor(ka) práce: Brabcová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with a fundamental analysis of selected stocks from the Czech stock market. The first chapter contains an overview of the basic principles of technical, fundamental and psychological analysis and the theory of efficient markets. The remaining three chapters focus on the theoretical background followed by practical application of global, industry and corporate fundamental analysis of selected stocks. The aim of the master thesis is to analyze selected stocks from the perspective of global, industry and corporate fundamental analysis and to evaluate the success of investment recommendations of selected fundamental analysis models.
Klíčová slova: fundamental analysis; stocks; stock market; success rate of fundamental analysis models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2020
Datum podání práce: 10. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75987/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: