Zátěžové testy bank

Název práce: Zátěžové testy bank
Autor(ka) práce: Sedláček, Zbyšek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je charakteristika procesu zátěžového testování bank, fungování evropského dohledu a následná interpretace výsledků celounijního zátěžového testu EBA v roce 2021. Teoretická část se detailněji zaměřuje na historický vývoj a celkovou podstatu zátěžového testování, včetně přístupů, zodpovědných orgánů a mechanismu dohledu. V empirické části se budu zabývat uskutečněným testem v roce 2021 na evropské úrovni sestaveným na míru současné pandemické situaci a jeho výsledky.
Klíčová slova: zátěžové testy; celounijní zátěžový test; CET1; SREP; SSM; úvěrové riziko; metodologie
Název práce: Bank stress tests
Autor(ka) práce: Sedláček, Zbyšek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this bachelor thesis is to introduce the stress testing process, the functioning of European supervision and to provide interpretation of the results of the EU-wide stress test conducted by EBA in 2021. The theoretical part focuses in more detail on the historical development and the overall nature of stress testing, including its approaches, responsible authorities and the supervisory mechanism. In the empirical part, I will describe results of the wide stress test in launched in January 2021 at the European level which took into account the impact of current COVID-19 pandemic.
Klíčová slova: stress tests; EU-wide stress test; credit risk; methodology; CET1; SREP; SSM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2020
Datum podání práce: 19. 8. 2021
Datum obhajoby: 2. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: