Analýza Taylorovy křivky ve Spojených státech

Název práce: Analysis of the Taylor Curve Trade-Off in the United States
Autor(ka) práce: Kavřík, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The optimal monetary policy faces a trade-off between variabilities of inflation and the output gap. This trade-off, proposed by John B. Taylor in 1979, is represented graphically by the so-called Taylor curve. The negatively sloped curve serves as an efficiency frontier, which implies that if the monetary policy carried out by the central bank is optimal, the observed relationship between the volatilities of the output gap and inflation should be negative. Further to the previous literature, I use the latest data for the United States to investigate the Taylor curve trade-off. Conditional volatilities are obtained using the multivariate GARCH model. The empirical results are consistent with the literature studying the monetary policy before the financial crisis. Regarding the recent period, the monetary policy seems to be sub-optimal after the culmination of the financial crisis in late 2008. The empirical results imply that the variability trade-off does not hold in the period from 2009:Q1 to 2018:Q3.
Klíčová slova: Taylor curve; Monetary policy; Volatility models; Kalman filter
Název práce: Analýza Taylorovy křivky ve Spojených státech
Autor(ka) práce: Kavřík, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Lichard, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Při provádění optimální měnové politiky dochází ke kompromisu mezi volatilitami inflace a produkční mezery. Tento kompromis, představený Johnem B. Taylorem v roce 1979, je graficky znázorněn pomocí takzvané Taylorovy křivky. Tato klesající křivka vymezuje hranici efektivity monetární politiky. Pokud tedy centrální banka provádí optimální měnovou politiku, měl by pozorovaný vztah mezi rozptyly inflace a produkční mezery být negativní. V návaznosti na předchozí empirickou literaturu jsou pro účely zkoumání kompromisu implikovaného Taylorovou křivkou použita nejnovější makroekonomická data pro Spojené státy americké, což umožnuje, oproti stávající literatuře, zhotnotit i optimalitu monetární politiky poslední dekády. Pro odhad podmíněné volatility inflace a produkční mezery je použit vícerozměrný GARCH model. Empirické výsledky se v překrývajících zkoumaných obdobích shodují s předchozí literaturou. Výsledky pro období po finanční krizi v roce 2008 implikují neoptimální monetární politiku až do roku 2018, kdy je vztah mezi volatilitami inflace a mezery produkce do konce zkoumaného období opět negativní.
Klíčová slova: Modely volatility; Kálmánův filtr; Taylor křivka; Monetární politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77188/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: