Příčiny odlivu ekonomicky aktivního obyvatelstva z Karlovarského kraje. Analýza trhu práce Karlovarského kraje a jeho komparace s krajem Libereckým v letech 2008-2020

Název práce: Příčiny odlivu ekonomicky aktivního obyvatelstva z Karlovarského kraje. Analýza trhu práce Karlovarského kraje a jeho komparace s krajem Libereckým v letech 2008-2020
Autor(ka) práce: Vaněk, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Štípek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje trh práce, mzdy, nezaměstnanost, dosažené vzdělání, úroveň infrastruktury a ekonomickou výkonnost u dvou srovnatelných regionů, a to kraje Karlovarské a kraje Libereckého. Hlavním cílem práce je zjistit, proč odcházejí ekonomicky aktivní lidé z Karlovarského kraje a nevracejí se. Pro zodpovězení této otázky je zvoleno několik různých kategorií, které mohou mít dopad na tento jev. Zkoumá se vývoj důležitých ukazatelů a Liberecký kraj slouží ke komparaci vývoje stejných ukazatelů v jiném kraji. Karlovarský kraj v naprosto drtivé většině sledovaných ukazatelů vyšel jako horší kraj pro život a práci. Z práce vyplývá, že lidé z kraje odcházejí za vidinou lepších výdělků a lepší životní úrovně.
Klíčová slova: mzda; trh práce; lidský kapitál; vzdělávání
Název práce: Departure of economicaly active inhabitants from Karlovy Vary region. Why do they leave and why don´t they come back. Analyses of labour market of Karlovy Vary region and its comparison with Liberec region between 2008-2020
Autor(ka) práce: Vaněk, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Štípek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis anlyses labour market, wages, unemployment rate, educational level, infrastructure advancement and economic output of two similar regions. Region of Karlovy Vary and region of Liberec. The main goal of this thesis is to give an anwer to question why are economicaly active people leaving the region of Karlovy Vary and not coming back. To answer this question a variety of factors are looked into. Thesis follows evolution of major economic factor on the regional level and region of Liberec serves for comparison purposes. The region of Karlovy Vary is worse off in majority of the factors that were analyzed. Thesis outcome is that people are leaving the region of Karlovy Vary simply to pursue better opportunities in other regions.
Klíčová slova: Education; Wage; Labour Market; Human Capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2020
Datum podání práce: 23. 8. 2021
Datum obhajoby: 21. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75318/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: