Development strategy of Armenian Youth Association of the Czech Republic, from the board member’s perspective

Název práce: Development strategy for Armenian Youth Association of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Aloyanova, Mariam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to suggest strategic development of Armenian Youth Association of the Czech Republic based on the needs of its members and partners. The first part of the study explores the theory and methodology: it explains the concept of association and its functioning, subsequently clarifies the procedure of analysis and its processing. The second part of the work is a practical solution of recommendations for the strategic development of the association selected topic. It is based on internal analysis. Internal analysis explores organisation structure, vision and further plans through in-depth interviews analysis focuses on the current members and potential members, here the aim is to understand their experience and expectations from the association. The analysis areis followed by a set of recommendations suited to the long-term goals of the association. As the association is completely non-profit, the recommendations have zero –cost impact . The outcome aims to propose strategic development that would be appropriate for implementation into the future plans of Armenian Youth Association of the Czech Republic.
Klíčová slova: Associations,; Armenian community; Volunteering,
Název práce: Development strategy of Armenian Youth Association of the Czech Republic, from the board member’s perspective
Autor(ka) práce: Aloyanova, Mariam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to suggest strategic development of Armenian Youth Association of the Czech Republic based on the needs of its members and partners. The first part of the study explores the theory and methodology: it explains the concept of association and its functioning, subsequently clarifies the procedure of analysis and its processing. The second part of the work is a practical solution of recommendations for the strategic development of the association selected topic. It is based on internal analysis. Internal analysis explores organisation structure, vision and further plans through in-depth interviews analysis focuses on the current members and potential members, here the aim is to understand their experience and expectations from the association. The analysis areis followed by a set of recommendations suited to the long-term goals of the association. As the association is completely non-profit, the recommendations have zero –cost impact . The outcome aims to propose strategic development that would be appropriate for implementation into the future plans of Armenian Youth Association of the Czech Republic.
Klíčová slova: Associations,; Armenian community; Strategy, Volunteering,

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2021
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: