Optimalizace toků vícecestného obalového materiálu při aplikaci RFID ve firmě Bosch Diesel s.r.o

Název práce: Optimalizace toků vícecestného obalového materiálu při aplikaci RFID ve firmě Bosch Diesel s.r.o
Autor(ka) práce: Janírková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Krichťáková, Bohdana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci toků. Hlavním cílem této práce je na základě provedených analýz optimalizovat proces vícecestných obalových materiálů při použití technologie RFID ve společnosti Bosch Diesel s.r.o., podnikající v automobilovém průmyslu. První část práce se zabývá obecnými pojmy z dané oblasti. Druhá část je věnována společnosti Bosch a to jak z globálního měřítka, tak i s detailem na jihlavskou divizi Bosch sídlící v České republice. Poslední část práce je věnována optimalizaci logistického procesu s využitím RFID v konkrétním skladu, při jehož aplikaci dojede k pozitivnímu dopadu nejen na oddělení logistiky ale rovněž na celou společnost Bosch Diesel s.r.o..
Klíčová slova: milkrun; Logistika; Logistický řetězec; Materiálový tok; Vícecestný obalový materiál; RFID; tag
Název práce: Optimization of returnable packaging materials flows with RFID application at company Bosch Diesel s.r.o
Autor(ka) práce: Janírková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Krichťáková, Bohdana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on flow optimization. The main goal of this thesis is to optimize the process of returnable packaging materials using RFID technology in the company Bosch Diesel s.r.o., operating in the automotive industry. The first part of the thesis deals with general theoretical concepts from the field. The second part is dedicated to Bosch, both on a global scale and with a detail of the Jihlava division of Bosch based in the Czech Republic. The last part of the work is devoted to the optimization of the logistic process using RFID in a specific warehouse, the application of which will have a positive impact not only on the logistics department but also on the entire company Bosch Diesel s.r.o ..
Klíčová slova: Logistic chain; Materials flow; Logistics; Returnable packaging; RFID; tag; milkrun

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2021
Datum podání práce: 31. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77375/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: