Využití nových technologií ve zdravotní péči o stárnoucí japonskou populaci

Název práce: Využití nových technologií ve zdravotní péči o stárnoucí japonskou populaci
Autor(ka) práce: Lajpoldová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Japonsko je zemí s jednou z nejrychleji stárnoucích populací. Relativně vysoký starších podíl osob v populaci přináší pro japonské zdravotnictví novou výzvu, jak zabezpečit odpovídající zdravotní péči pro seniory. Jednou z možností je přijmout nové technologie internetu věcí v péči o seniory. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit, do jaké míry se v poslední dekádě využívají zařízení internetu věcí ve zdravotní péči o starší obyvatele Japonska. Z hlediska vedlejších cílů se zaměřuji na otázku, jakou souvislost a efekty mají projekty aplikované v poslední dekádě ve vybraných městech Japonska implementujících strategii smart city, jak se podílejí na řešení negativních sociálních dopadů stárnutí populace, kterému Japonsko čelí. Mezi ona vybraná města zařazuji Kashiwanoha (prefektura Čiba), Aizuwakamatsu (prefektura Fukušima) a hlavní město Japonska Tokio (prefektura Tokio). Japonsko se aktivně podílí na vývoji technologií pro péči o obyvatele. Zabývá se vývojem robotiky a také přenosných zařízení, které pomáhají kontrolovat zdravotní stav seniorů. Japonské zdravotnictví usiluje o nový přístup chytré léčby, ve kterém technologie umožňují seniorům být co nejvíce nezávislými na péči druhých. Vybraná města se podílí na činnostech ulehčující aktivní stárnutí jejich obyvatelů. Ve městě mají senioři možnost využívat různá zdravotnická zařízení, ve kterých mohou kontrolovat svůj zdravotní stav a učit se, jak o svůj zdravotní stav lépe pečovat.
Klíčová slova: internet věcí; přenosná zařízení; chytré zdravotnictví; stárnoucí populace
Název práce: The use of new technologies in health care for the aging Japanese population
Autor(ka) práce: Lajpoldová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Japan a country with one of the fastest aging populations. The relatively high proportion of older people in the population represents a new challenge for the Japanese health care to maintain an adequate health care for the elderly. One possibility is to adopt new Internet of Things technologies for the care of the elderly. The main goal of this diploma thesis is to evaluate to which extent the Internet of Things devices have been used in health care for the elderly population in the last decade. In terms of secondary objectives, I examine what effects projects applied in the last decade in selected Japanese cities that implement the smart city strategy have, and furthermore how those contribute to solving negative social consequences of an aging population, which Japan faces. I chose the cities Kashiwanoha (Chiba Prefecture), Aizuwakamatsu (Fukushima Prefecture) and the capital of Japan Tokyo (Tokyo Prefecture). The conclusion of the work is that the Japanese health care system is developing technologies that check the health status of seniors and help them with daily activities and stay active. These technologies that are being developed in Japan are in form of wearables and robotics and support seniors to have an independent life. In the selected cities, there are many initiatives that ease the active aging of its population and the adoption of preventive care. Residents can use various health facilities to check their health status and learn how to take care of their health.
Klíčová slova: Elderly; Internet of Things; wearables; smart healthcare

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2020
Datum podání práce: 24. 11. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73668/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: