Datové schránky v Business Central

Název práce: Datové schránky v Business Central
Autor(ka) práce: Carbol, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problémem integrace funkcionality datové schránky systému ISDS do systému Business Central. Této integrace je dosaženo pomocí webových služeb, zejména protokolu SOAP a rozšiřitelnosti Business Central za pomoci doplňků.
Klíčová slova: Informační systém datových zpráv; integrace; SOAP; Business Central; AL
Název práce: Databoxes in Business Central
Autor(ka) práce: Carbol, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the problem of integrating Databox functionality into the Business Central system. This integration is achieved through web services, SOAP protocol specifically, and Business Central extension features.
Klíčová slova: Business Central; ISDS; SOAP; AL; integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2020
Datum podání práce: 3. 12. 2021
Datum obhajoby: 25. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75098/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: