ANALÝZA PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V RÁMCI INICIATIVY INTERREG IIIA

Název práce: ANALÝZA PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V RÁMCI INICIATIVY INTERREG IIIA
Autor(ka) práce: Jurečková, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Horáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce přibližuje, jakým způsobem přistoupila ČR k novým možnostem v přeshraniční spolupráci, které ji EU po přijetí v roce 2004 nabídla a ukazuje, jak byla využita konkrétní podpora EU prostřednictvím Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v Moravskoslezském kraji. V souvislosti s tím se práce zabývá vývojem přeshraniční spolupráce, jejími obecnými aspekty a organizačním zajištěním v České republice a Moravskoslezském kraji. Dále se práce zabývá průběhem projektového cyklu, hodnocením projektů a podmínkami, které se vztahují k získání finanční podpory z ERDF. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu schválených projektů v rámci česko-polského a česko-slovenského programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v Moravskoslezském kraji. Poslední kapitola tyto nabyté poznatky shrnuje a uvádí, jak působení Iniciativy INTERREG IIIA pomohlo lokálnímu rozvoji, obcím, městům a ostatním subjektům v kraji.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2006
Datum podání práce: 30. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3107/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: