Ekonomická diplomacie Francie a její aplikace v afrických zemích

Název práce: Ekonomická diplomacie Francie a její aplikace v afrických zemích
Autor(ka) práce: Pavlíková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ekonomická diplomacie nabyla v současných mezinárodních vztazích velkého významu. S probíhající globalizací lze sledovat přesun hospodářských těžišť ve světových regionech, v současnosti lze pak spatřit velkých potenciál v dynamické Africe. Francie spolupracuje s africkými partnery dlouhodobě, přičemž kořeny lze spatřit již v koloniální minulosti země. Tato diplomová práce metodou analýzy identifikuje hlavní rysy současného fungování ekonomické diplomacie Francie s aplikací na afrických zemích, formuluje tendence v oblasti podpory francouzského exportu a vymezuje formy komerční návaznosti rozvojové spolupráce v afrických zemích.
Klíčová slova: ekonomická diplomacie; Francie; Afrika; komerční návaznost rozvojové spolupráce; podpora exportu
Název práce: French economic diplomacy and its application in African countries
Autor(ka) práce: Pavlíková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Economic diplomacy has become very important in current international relations. With the ongoing globalization, a shift of economic centres in the world's regions can be observed; at present, great potential can be seen in dynamic Africa. France has been cooperating with its African partners for a long time, and its roots can be traced back to the country's colonial past. This diploma thesis by a method of analysis identifies the main features of the current functioning of French economic diplomacy with application to African countries, formulates trends in the promotion of French exports and defines the forms of commercial continuity of development cooperation in African countries.
Klíčová slova: economic diplomacy; France; Africa; export promotion; private sector in development cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2020
Datum podání práce: 7. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: