Rozbor využití Google Analytics pro konkrétní web

Název práce: Rozbor využití Google Analytics pro konkrétní web
Autor(ka) práce: Dohnal, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá Google Analytics jakožto nejvíce používaným nástrojem webové analytiky a jeho implementace a využití pro konkrétní web. V první části práce je podrobněji popsána webová analytika jako taková spolu s pojednáním, do jaké míry nám může nástroj Google Analytics s webovou analytikou pomoci. Druhá část práce se zaměřuje na seznámení se s konkrétním webem a subjektem, který jej vlastní a její dosavadní využití a implementace Google Analytics. Třetí část práce je praktická, kde jsou data webu získaných díky Google Analytics vyexportována a zanalyzována. Následně získaná data jsou dále shrnuta a interpretována. Na základě této analýzy je nakonec uvedeno, jakou hodnotu nástroj Google Analytics subjektu vlastnící sledovaný web přináší a jsou poskytnuty doporučení a návrhy ke zlepšení.
Klíčová slova: webová analytika; Google Analytics; dimenze; měření návštěvnosti; konverze; metriky
Název práce: Analysis of Google Analytics Usage in a Particular Website
Autor(ka) práce: Dohnal, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about Google Analytics as a most used web analytics tool, its implementation and use on a particular website. The first part of the thesis describes web analytics in detail and informs us to which extent Google Analytics can help us with it. The second part of the thesis is focused on introducing the website along with the subject that owns it, and how can it use and implement Google Analytics. The third part is practical, where data of the web given to us by Google Analytics are exported and analysed. The data are then summarised and interpreted. Based on the analysis, it is illustrated what value does Google Analytics bring to the subject owning the website and recommendations are given on how it could be improved further.
Klíčová slova: web analytics; Google Analytics; measured traffic; conversions; dimensions; metrics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2019
Datum podání práce: 8. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: