Budoucí obchodní model automobilových výrobců

Název práce: Budoucí obchodní model automobilových výrobců
Autor(ka) práce: Pergler, Vladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit jednotlivé tržní trendy v oblasti automobilového průmyslu a jejich možné vlivy na budoucí vývoj obchodního modelu globálních automobilových výrobců. Jedná se především o popis korporátní strategie s definicí oportunit a rizik, které mohou automobilové výrobce v oblasti obchodního modelu čekat. Práce je zakončena analýzou Tesla, Inc. a Volkwagen AG a predikcí budoucího vývoje obchodních modelů automobilových výrobců.
Klíčová slova: Konektivita; Automobilový průmysl; Elektromobilita; Mobilita; Autonomní řízení; Servitizace
Název práce: Future business model of OEMs
Autor(ka) práce: Pergler, Vladislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate new market trends in the automotive industry and their impact on the future development of OEMs business model. The main focus is on the description of corporate strategy, opportunities and risks that OEMs can expect. The final part of the thesis consists of Tesla, Inc. and Volkswagen AG analysis and prediction of OEM business model transformation.
Klíčová slova: Automotive industry; Electromobility; Servitization; Mobility; Autonomous driving; Connectivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 10. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76031/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: