Dopady pandemie Covid-19 na korejský automobilový průmysl

Název práce: Dopady pandemie Covid-19 na korejský automobilový průmysl
Autor(ka) práce: Zatloukalová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá dopady pandemie Covid-19 na jihokorejský automobilový průmysl. Hlavním cílem práce je identifikovat dopady pandemie Covid-19 na automobilový průmysl Jižní Koreje, a to na základě analýzy prodejů a produkce automobilového průmyslu, srovnání vývoje během finanční krize v letech 2008 a 2009 a analýzy finančních ukazatelů vybraných automobilových výrobců. V první kapitole jsou uvedeny zdroje dostupné k tématu práce a popis metod použitých v práci. Druhá kapitola se již věnuje Jižní Koreji a jejímu automobilovému průmyslu. Třetí kapitola obsahuje samotné analýzy a identifikaci dopadů pandemie Covid-19 na automobilový průmysl.
Klíčová slova: Jižní Korea; automobilový průmysl; Covid-19
Název práce: Impact of Covid-19 pandemic on korean automotive industry
Autor(ka) práce: Zatloukalová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the effects of the Covid-19 pandemic on the South Korean automotive industry. The main goal of this work is to identify the effects of the Covid-19 pandemic on the South Korean automotive industry, based on an analysis of sales and production, comparison of developments during the financial crisis in 2008 and 2009 and this pandemic and analysis of financial indicators of selected automotive manufacturers. The first chapter presents the resources available on the topic of the thesis and a description of the methods used in the work. The second chapter deals with South Korea and its automotive industry. The third chapter contains the analyses and identification of the impacts of the Covid-19 pandemic on the industry.
Klíčová slova: automotive industry; South Korea; Covid-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2020
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75729/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: