Zahraniční cesty poslaneckých výborů

Název práce: Zahraniční cesty poslaneckých výborů
Autor(ka) práce: Ožana, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zahraniční cesty poslanců jsou českou veřejnosti vnímány velmi negativně. Média zveřejňují pouze informace týkající se exotických destinací a kladou důraz výhradně na informace o doprovodném programu. Z hlediska teorie jsou cesty poslanců do zahraničí a vzájemné návštěvy národních parlamentů základním pilířem parlamentní diplomacie. Práce je zaměřena na zjištění skutečného stavu parlamentní diplomacie v Poslanecké sněmovně, k čemuž posloužilo dotazníkový průzkum mezi poslanci.
Klíčová slova: parlamentní diplomacie; zahraniční cesty; Poslanecká sněmovna
Název práce: Foreign trips of parliamentary committees
Autor(ka) práce: Ožana, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The parliamentarian’s foreign trips are perceived very negatively by the Czech public. The media only publish information about exotic destinations and focus exclusively on information about the accompanying program. In theory, trips abroad by parliamentarians and mutual visits to national parliaments are fundamental pillars of parliamentary diplomacy. The work is focused on finding out the real state of parliamentary diplomacy in the Chamber of Deputies, which was used by a questionnaire survey among deputies.
Klíčová slova: parliamentary diplomacy; Chamber of Deputies; foreign trips

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2020
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74175/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: