Světový trh kakaa a čokolády se zaměřením na dětskou práci

Název práce: Světový trh kakaa a čokolády se zaměřením na dětskou práci
Autor(ka) práce: Turnovská, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Kováčiková, Viera
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá světovým trhem kakaa a čokolády. Zaměřuje se také na problém dětské práce, který je v odvětví kakaa přítomný již mnoho let a je stále aktuální. Hlavním cílem práce je představit světový trh kakaa a čokolády a zjistit, zda má dětská práce vliv na světový obchod. Vedlejším cílem je poté zjistit, jak je problém dětské práce v odvětví kakaa v současnosti řešen. Toho práce dosahuje pomocí analýzy trhu kakaa a čokolády a pomocí případové studie dvou největších producentů kakaa – Pobřeží Slonoviny a Ghany. První kapitola představuje kakao a čokoládu a analyzuje světový trh těchto produktů. Druhá kapitola se zabývá Pobřežím Slonoviny, Ghanou a dětskou prací v těchto státech. Závěrečná kapitola poté zkoumá, jak různí firemní a nefiremní aktéři na trhu kakaa a čokolády řeší problém dětské práce a zda má tento problém vliv na světový obchod.
Klíčová slova: dětská práce; Ghana; kakao; čokoláda; světový trh; Pobřeží Slonoviny
Název práce: The World Market of Cocoa and Chocolate with a Focus on Child Labour
Autor(ka) práce: Turnovská, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Kováčiková, Viera
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of the world market of cocoa and chocolate. It also focuses on the problem of child labour which has been present in the cocoa sector for many years and is still relevant. The main goal of the thesis is to present the world market of cocoa and chocolate and to find out whether child labour has an impact on the world trade. The secondary goal is to find out how the problem of child labour in the cocoa sector is currently being addressed. This is achieved through an analysis of the market of cocoa and chocolate and through a case study of the two largest cocoa producers – Côte d'Ivoire and Ghana. The first chapter presents cocoa and chocolate and analyzes the world market of these products. The second chapter deals with Côte d'Ivoire, Ghana and child labour in these countries. The final chapter then examines how various corporate and non-corporate participants of the cocoa and chocolate market address the issue of child labour and whether this issue affects the world trade.
Klíčová slova: chocolate; world market; Ghana; cocoa; Côte d'Ivoire; child labour

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2020
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 10. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73451/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: