Spolupráce zemí Visegrádské skupiny v kontextu evropské migrační krize v letech 2014-2016

Název práce: Spolupráce zemí Visegrádské skupiny v kontextu evropské migrační krize v letech 2014-2016
Autor(ka) práce: Janková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá spoluprací zemí Visegrádské skupiny v kontextu Evropské unie na případu migrační krize v roce 2015. Cílem práce bylo zjistit, jak země Visegrádské skupiny přistupovaly k migrační a azylové politice v období 2014–2016 v souvislosti s unijní migrační agendou a zda reflektovaly své zájmy v Evropské unii. Práce je zpracována prostřednictvím analýzy migrační a azylové politiky Visegrádské skupiny i Evropské unie. Na základě komparace migrační a azylové politiky klíčových aktérů lze říci, že státy Visegrádské skupiny přistupovaly k řešení krize v zásadě jednotně a koordinovaně. V závěru jsou také formulovány faktory, které přístup členských zemí Visegrádské skupiny k migrační krizi 2015 ovlivňovaly, a co stálo za úspěchem prosazení politiky Visegrádské skupiny v Evropské unii.
Klíčová slova: Visegrádská skupina; Evropská unie; migrační krize 2015; migrační a azylová politika; spolupráce
Název práce: The cooperation of the Visegrad Group countries in the context of the European migration crisis in the period 2014-2016
Autor(ka) práce: Janková, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the cooperation of the Visegrad Group countries in the context of the European Union in the case of the migration crisis in 2015. The aim was to find out how the Visegrad’s countries approached migration and asylum policy in the period 2014–2016 and whether they reflect their interests in the European Union. The thesis is elaborated through the analysis of migration and asylum policy of the Visegrad Group and the European Union. Based on a comparison of migration and asylum policies of key actors, it is stated that the Visegrad’s countries approached the crisis in a coherent and coordinated way. In conclusion, the factors that influenced the approach of the Visegrad Group to the migration crisis 2015 are formulated, as well as what was behind the success of the Visegrad Group policy in the European Union.
Klíčová slova: European Union; migration crisis 2015; migration and asylum policy; cooperation; Visegrad Group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76367/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: