Stárnutí populace v České republice a jeho dopady na spotřebu

Název práce: Stárnutí populace v České republice a jeho dopady na spotřebu
Autor(ka) práce: Sluťák, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá demografickým stárnutím populace v České republice, jeho příčinami a následnými konsekvencemi na spotřební vydání domácností v rámci klasifikace individuální spotřeby (CZ-COICOP). Hlavním cílem této práce je zaujmout komplexní pohled na celosvětový trend stárnutí populace jako celek a dále zhodnotit konkrétní situaci v České republice, a to na základně vymezeného teoretického rámce, současně s dopady na spotřebu. Dílčím cílem práce je zjištění hypotetického vývoje spotřeby domácností do roku 2025. Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola se zabývá vymezením demografických pojmů z hlediska teoretického. Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji populace v České republice a analyzuje demografické ukazatele. Poslední kapitola zjišťuje dopady na spotřebu domácností vlivem stárnutí populace.
Klíčová slova: úmrtnost; spotřeba domácností; stárnutí populace; demografická revoluce; naděje dožití; plodnost
Název práce: Population ageing in the Czech Republic and its impacts on consumption
Autor(ka) práce: Sluťák, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis engages in population ageing in the Czech Republic, its causes and impacts on household consumption by Classification of Individual Consumption (CZ- COICOP). The main objective of this thesis is to evaluate tendency of population ageing in the Czech Republic and impacts on consumption. The partial aim of the thesis is to deduce hypothetical development of consumption by 2025. The thesis is divided into three parts. First part describes theoretical framework of demographic terms. Second part analyses demographic terms and historical development of population ageing in the Czech Republic. The last chapter finds out and evaluates impacts on household consumption.
Klíčová slova: demographic transition; mortality rate; life expectancy; household consumption; population ageing; fertility rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: