Transformace tanečního sportu v olympijský sport

Název práce: Transformace tanečního sportu v olympijský sport
Autor(ka) práce: Cihlářová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Votoupalová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá procesem, který je třeba podstoupit, aby se taneční sport stal sportem olympijským. Hlavním cílem je zjistit, kdo jsou hlavní aktéři sportovních vyjednávání v tanečním sportu a jaké diplomatické nástroje pro to používají.
Klíčová slova: Sportovní diplomacie; Taneční sport; Olympijské hry
Název práce: Transformation of DanceSport into The Olympic Sport
Autor(ka) práce: Cihlářová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Votoupalová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theses analyses the process that must be undergone in order for DanceSport to become an Olympic sport. The aim of the theses is to find out who are the main actors in the sports negotiation and what diplomatic tools they use for it.
Klíčová slova: Sports Diplomacy; Olympic Games; DanceSport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 13. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75983/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: