Metody reklamy na internetu

Název práce: Metody reklamy na internetu
Autor(ka) práce: Sahalau, Ilya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Hadrava, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce popisuje metody reklamy používané na internetu v současné době, včetně jejích kladných a záporných stránek. Zároveň popisuje pokus o nalezení modelu efektivní internetové reklamy pro podniky zabývající se poskytováním služeb a propagující se pomocí internetu.
Klíčová slova: direct mail; textova a bannerova reklama; kontextová reklama; e-Marketing; internet; reklama na internetu
Název práce: Methods of internet advertising
Autor(ka) práce: Sahalau, Ilya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Hadrava, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2006
Datum podání práce: 13. 9. 2006
Datum obhajoby: 19. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3839/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: