Ekonomické aspekty americké kinematografie v kontextu pandemie covid-19

Název práce: Ekonomické aspekty americké kinematografie v kontextu pandemie covid-19
Autor(ka) práce: Major, Ivan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu pandemie covidu-19 na filmový průmysl v Severní Americe. Ve čtyřech kapitolách se snaží zachytit změny spojené s distribuční revolucí, která v Hollywoodu za rok 2020 proběhla. Obsah práce je postaven na odborných aktuálních reportech vydávaných zejména hlavními distribučními společnostmi Hollywoodu. V neposlední řadě se práce snaží popsat trh streamovacích platforem, jemuž suverénně společnost Netflix.
Klíčová slova: filmový průmysl; Hollywood; distribuční společnost
Název práce: Economic aspects of American cinema in the context of the covid-19 pandemic
Autor(ka) práce: Major, Ivan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Major concern of this bachelor thesis would be the issue of the impact of the covid-19 pandemic on the film industry in North America. In four chapters, it seeks to capture the changes associated with the distribution revolution which took place in Hollywood in 2020. The content of the work is based on current professional reports published mainly by major Hollywood distribution companies. Last but not least, the work describes the market of streaming platforms, which is lead by the company Netflix.
Klíčová slova: Netflix; Hollywood; movie industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 17. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74665/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: