Význam cestovního ruchu pro ekonomiku Filipín

Název práce: Význam cestovního ruchu pro ekonomiku Filipín
Autor(ka) práce: Dvořák, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Trh, který se nachází v Asii, je největším a zároveň nejrychleji rostoucím na celém světě. A právě na tomto kontinentu se nachází Filipínská republika. Je to země, která toho má opravdu mnoho co nabídnout, ať je to přes 7 tisíc ostrovů s nepřeberným množstvím krásných pláží a nádhernou přírodou nebo dlouholeté tradice tamních obyvatel. Filipíny jsou dynamicky se rozvíjející ekonomikou v regionu jihovýchodní Asie. Významný podíl na tomto pozitivním vývoji má odvětví cestovního ruchu. Tato bakalářská práce má za cíl zjistit jaké jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby cestovního ruchu na Filipínách a jejich přičiny. Vedlejším cílem práce je porovnání Filipín z hlediska konkurenceschoposti oproti dalším zemím v jihovýchodní Asii. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů z mezinárodního cestovního ruchu. Poté je provedena SWOT analýza cestovního ruchu na Filipínách v období před pandemií Covid-19. Poslední kapitola srovnává konkurenceschopnost Filipín oproti zemím v jihovýchodní Asii.
Klíčová slova: SWOT; Cestovní ruch; Filipíny
Název práce: The importance of tourism for the economy of the Philippines
Autor(ka) práce: Dvořák, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Grebe, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The market, located in Asia, is the largest and fastest growing in the world. The Republic of the Philippines is located on this continent. It is a country that has a lot to offer, whether it is over 7,000 islands with an inexhaustible number of beautiful beaches and nature or the long tradition of the locals. The Philippines is a fast-growing economy in the Southeast Asia region. The tourism sector has a significant share in this positive development. This bachelor thesis aims to identify the strengths and weaknesses, opportunities and threats of tourism in the Philippines and their causes. A secondary goal of this work is to compare the Philippines in terms of competitiveness in tourism to other countries in Southeast Asia. The theoretical part focuses on explaining the concepts of international tourism. A SWOT analysis of tourism in the pre-Covid-19 pandemic is then carried out. The last chapter compares the competitiveness of the Philippines to countries in Southeast Asia.
Klíčová slova: SWOT; Philippines; Tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74174/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: