Nezaměstnanost mladých ve Španělsku

Název práce: Nezaměstnanost mladých ve Španělsku
Autor(ka) práce: Bradová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysoké nezaměstnanosti mladých ve Španělsku. Hlavním cílem práce je zjistit příčiny vysoké nezaměstnanosti mladých ve Španělsku z hlediska systému vzdělání a regulace trhu. Prvním dílčím cílem je komparace míry nezaměstnanosti ohrožených skupin na trhu práce ve Španělsku a v Evropské unii. Druhým dílčím cílem je zjistit jak vzdělání, politika zaměstnanosti a legislativní ochrana zaměstnanců ovlivňují nezaměstnanost mladých ve Španělsku. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vymezuje termíny, které jsou potřebné k pochopení této práce. Druhá kapitola porovnává míry nezaměstnanosti osob s nízkým vzděláním, žen a mladých lidi ve Španělsku s průměrem států EU. Poslední kapitola zjišťuje hlavní příčiny vysoké nezaměstnanost mladých ve Španělsku, zaměřuje se zejména na systém vzdělání, aktivní politiky zaměstnanosti, podpory v nezaměstnanosti a legislativní ochranu zaměstnanců.
Klíčová slova: nezaměstnanost mladých; Španělsko; Evropská unie; míra nezaměstnanosti; trh práce; mladí
Název práce: Youth unemployment in Spain
Autor(ka) práce: Bradová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the high youth unemployment in Spain. The main aim of this thesis is to identify the main causes of high youth unemployment in Spain connected with the education system and regulation of the labour market. The first partial aim is the comparison of unemployment rates of endangered groups on the labour market in Spain and the European Union. The second partial aim is to identify how the education system, labour policies and employment protection legislation influence youth unemployment in Spain. This thesis is divided into three chapters. The first chapter is the theoretical basis necessary for understanding this thesis. The second chapter compares the unemployment rates of low skilled population, women, and young people in Spain and the European Union. The last chapter identifies the main causes of high youth unemployment in Spain, focusing mainly on the education system, active market labour policies, unemployment insurance and employment protection legislation.
Klíčová slova: labour market; Spain; unemployment rate; youth; youth unemployment; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: