Kultura, která se nikdy nevzdává - úspěch Státu Izrael

Název práce: A culture that never gives up - success of the state of Israel
Autor(ka) práce: Rohachova, Leia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of my thesis is to examine the level of success of the State of Israel and identify the influence of the cultural aspect with the Israeli motto “Never give up” on the country’s accomplishments. The aim of my thesis is to provide valuable information on Israel’s economic, educational, healthcare, legal, infrastructure, and technological environments. In addition, the cultural aspect and brief history of the Israeli State’s creation, starting from immigration to Israel in the 1880s, will also be described. The thesis is composed of five main chapters, and each chapter is then further divided into multiple sub-chapters. The first chapter of my thesis is a brief description of success itself and the success of the State of Israel in data. The second chapter, divided into three subchapters, focuses on analyzing how the State of Israel was created, starting with immigration to Israel from the 1880s, as well as the current situation with the Israeli population. The third chapter has the main focus on the analysis of the Israeli culture. In the fourth chapter, I will go deeper into the system analysis of the State of Israel. The last fifth chapter mainly consists of an analysis of primary data, like questionnaire and interviews.
Klíčová slova: Success; Healthcare; Israel; Analyses; Culture; Education
Název práce: Kultura, která se nikdy nevzdává - úspěch Státu Izrael
Autor(ka) práce: Rohachova, Leia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat úspěch státu Izrael a také určit vliv kulturního aspektu s izraelským motem „nikdy se nezvdávej“ na to, co Izrael dokázal. Moje práce si také klade za cíl poskytnout informace o izraelské ekonomice, vzdělání, zdravotnictví, právním řádu, infrastruktuře a technologickém prostředí. V práci bude také popsána krátká historie a kulturní aspekty jeho vývoje, počínaje imigrací v roce 1880. Diplomová práce se skládá z pěti hlavních kapitol, které se dál dělí na podkapitoly. První kapitola je věnována popisu úspěchu samotného jako i popisu úspěchu Izraele v datech. Druhá kapitola, která je rozdělená do tří podkapitol, se soustředí na založení státu Izrael a na zmiňovanou migraci v roce 1880, stejně jako na aktuální situaci populace v Izraeli. Třetí kapitola si klade za cíl popsat izraelskou kulturu. Ve čtvrté kapitole jsem se pokusila o hlubní analýzu izraelského státu. Poslední kapitola se skládá především z analýzy primární dat, jako jsou dotazník a rozhovory.
Klíčová slova: Zdravotnictví; Izrael; Vzdělávání; Úspěch; Analýza; Kultura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 17. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73867/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: