Internalizace normy pro cirkulární ekonomiku v EU nevládními aktéry: Zero Waste France

Název práce: Internalizace normy pro cirkulární ekonomiku v EU nevládními aktéry: Zero Waste France
Autor(ka) práce: Šolcová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se na případu mezinárodní nevládní organizace Zero Waste France zaměřuje na šíření normy v mezinárodním prostředí. Na základě kvalitativní obsahové analýzy textu práce hodnotí, že Zero Waste France splňuje charakteristiky mezinárodní nevládní organizace a je poměrně silná ve všech pěti kategoriích zdrojů moci kromě kontrolující moci. Druhá část analýzy potvrzuje, že norma pro cirkulární ekonomiku dospěla do vrcholné fáze svého životního cyklu, tedy do fáze internalizace, a že Zero Waste France přispívá k šíření této normy ve Francii i v celé EU.
Klíčová slova: mezinárodní nevládní organizace; cirkulární ekonomika; Zero Waste France; internalizace normy
Název práce: Circular economy norm internalisation in the EU by non-governmental actors: Zero Waste France
Autor(ka) práce: Šolcová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the phenomenon how the non-governmental organisation Zero Waste France spreads the circular economy norm. The thesis utilizes the qualitative content analysis to confirm that Zero Waste France meets the NGOs characteristics and identify its power sources. The organisation has strong social, cognitive, symbolic and leverage power. On the other hand, its controlling power is rather weak. The second part of the analysis focuses on the circular economy norm. It confirms that the norm reached the internalisation phase, and that Zero Waste France helps to spread the norm in France and in the EU.
Klíčová slova: international non-governmental organisations; norm internalisation; Zero Waste France; circular economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 13. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73655/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: