Dopady Abenomiky na makroekonomickú konkurencieschopnosť Japonska

Název práce: Dopady Abenomiky na makroekonomickú konkurencieschopnosť Japonska
Autor(ka) práce: Rodáková, Sabina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou vplyvu politiky Šinzá Abeho na makroekonomickú konkurencieschopnosť Japonska. Hlavným cieľom práce je zistiť, ako sa Japonsko posunulo v priebehu Abeho vlády vo svetových rebríčkoch konkurencieschopnosti. Prvá kapitola práce zoznámi čitateľov s teóriou makroekonomickej konkurencieschopnosti a spôsobmi jej merania. Druhá kapitola sa zaoberá Abeho politikou, ktorá mala podobu agresívnej monetárnej politiky, flexibilnej fiškálnej politiky a rastovej stratégie pomocou štrukturálnych reforiem. Tretia kapitola predstavuje analytickú časť práce, ktorá na základe teoretického východiska skúma posuny Japonska v jednotlivých ročenkách.
Klíčová slova: Abenomika; Konkurencieschopnosť; Japonsko
Název práce: Dopady Abenomiky na makroekonomickú konkurencieschopnosť Japonska
Autor(ka) práce: Rodáková, Sabina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou dopadů politiky Šinzá Abeho na makroekonomickou konkurenceschopnost Japonska. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se Japonsko posunulo v průběhu Abeho vlády ve světových žebříčcích konkurenceschopnosti. První kapitola práce seznámí čtenáře s teorií makroekonomické konkurenceschopnosti a způsoby jejího měření. Druhá kapitola se zabývá Abeho politikou, která měla podobu agresivní monetární politiky, flexibilní fiskální politiky a růstové strategie pomocí strukturálních reforem. Třetí kapitola představuje analytickou část práce, která na základě teoretického východiska zkoumá posuny Japonska v jednotlivých ročenkách.
Klíčová slova: Konkurenceschopnost; Japonsko; Abenomika
Název práce: The Impact of Abenomics on the Macroeconomic Competitiveness of Japan
Autor(ka) práce: Rodáková, Sabina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of the influence of Shinzo Abe's policy on the macroeconomic competitiveness of Japan. The main goal of this thesis is to find out how Japan has moved in the world competitiveness rankings during the Abe rule. The first chapter introduces the readers to the theory of macroeconomic competitiveness and ways to measure it. The second chapter deals with Abe's policy, which took the form of an aggressive monetary policy, a flexible fiscal policy and a growth strategy through structural reforms. The third chapter presents the analytical part of the work, which based on the theoretical basis, examines the shifts of Japan in competitiveness rankings.
Klíčová slova: Abenomics; Competitiveness; Japan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2019
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 10. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71486/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: