Analýza řídících a podpůrných procesů konkrétního zdravotnického zařízení

Název práce: Analýza řídících a podpůrných procesů konkrétního zdravotnického zařízení
Autor(ka) práce: Hanzl, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této práci je analyzován proces vzniku pracovního poměru vybraného zdravotnického zařízení společně s dalšími dílčími procesy. Cílem práce je provedení analýzy tohoto procesu, nalezení jeho úzkých míst a návrh řešení změn. Pro vytvoření analýzy je využito Metodiky modelování a analýzy podnikových procesů (MMABP). Práce začíná definicí důležitých pojmů spojených s procesním prostředím spolu s popisem MMABP a s ní souvisejících modelů. Následně je představeno zdravotnické zařízení a dochází k teoretickému vymezení procesu vzniku pracovního poměru. Následuje analytická část práce, a sice dochází vytvoření jednotlivých modelů. Po této části jsou jednotlivé procesy vyhodnoceny a jsou nalezena jejich úzká místa. Následuje návrh řešení změn společně s jeho validací.
Klíčová slova: Podnikový proces; Analýza procesů; Procesní modelování; MMABP; Zdravotnické zařízení
Název práce: The Analysis of Management and Support Proccesses of a Specific Medical Facility
Autor(ka) práce: Hanzl, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis, there is analyzed a process of employment establishment along with other partial processes in a chosen medical facility. The goal of this thesis is to analyze the given process, find its weak spots and suggest changes, that would improve it. For the creation of the analysis, I used the Methodology for Modelling and Analysis of Business Process (MMABP). The thesis starts with the theoretical definition of process environment along with the description of MMABP and used models. Afterward, the chosen medical facility is introduced, then a theoretical definition of the employment establishment process follows. Subsequently, an analytical part of the thesis is executed and individual models are created. After this part, all of the processes are evaluated and their weak spots are found. In the last part, the suggestion of optimization changes alongside with its validation is carried out.
Klíčová slova: Business process; Process analysis; Process modeling; MMABP; Medical facility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: