Návrh a vývoj webové aplikace pro organizaci týmového projektu

Název práce: Návrh a vývoj webové aplikace pro organizaci týmového projektu
Autor(ka) práce: Pham Hoang, Viet
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro projektové řízení. Výsledná práce je určena především pro menší firmy, jednotlivce a studenty pracující na školním projektu na základě předem definovaných funkčních a nefunkčních požadavků. Aplikace má za úkol především usnadnit správu projektu a týmovou spolupráci. Serverová část aplikace je postavena na technologii Node.js a frameworku Express.js, jenž komunikuje s relační databází MySQL a klientská část využívající javascript knihovnu React.js ke stavbě uživatelského rozhraní. Práce popisuje podstatu projektového řízení a celý proces vývoje aplikace, které začíná analýzou požadavků a končí samotným testováním výsledné aplikace.
Klíčová slova: Use-Case diagram; ER diagram; uživatelské testování; MySQL; React.js; Express.js; webová aplikace; projektové řízení; Redux; Node.js
Název práce: Design and implementation of web application for project management
Autor(ka) práce: Pham Hoang, Viet
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the design and implementation of web application for project management oriented to small businesses, inviduals and students working on school projects based by functional and unfunctional requirements. Server-side is built with Express.js framework for Node.js which communicates with MySQL database and client-side use javascript library React.js to build user interface. This thesis describes basic principles of project management and a full process of web application development which starts with requirements analysis technologies and it ends with user testing.
Klíčová slova: web application; project management; React.js; Redux; Node.js; MySQL; Use-Case diagram; user testing; Express.js; ER diagram

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: