Podnikateľský plán na privátny wellness v Prahe Autor diplomové

Název práce: Podnikateľský plán na služby v oblasti privátneho wellness v Prahe
Autor(ka) práce: Dufala, Mario
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kaňková, Eva
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca má za cieľ vypracovať podnikateľský plán pre podnik v službách privátneho wellness. Vytvorenie marketingového plánu vrátane cenotvorby. Zhodnotenie rentability v troch možných scenároch a zhodnotenie rizík. Práca je rozdelená do dvoch častí na teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti sa práca zaoberá pojmami spojenými s tvorbou podnikateľského plánu, marketingom a finančnou analýzou. Praktická časť je zameraná na spracovanie podnikateľského plánu pre konkrétnu spoločnosť.
Klíčová slova: podnikateľský plán; finančný plán; marketingový plán
Název práce: Podnikateľský plán na privátny wellness v Prahe Autor diplomové
Autor(ka) práce: Dufala, Mario
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kaňková, Eva
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce má za cíl vypracovat podnikatelský plán pro podnik ve službách privátního wellness. Vytvoření marketingového plánu včetně cenotvorby. Zhodnocení rentability ve třech možných scénářích a zhodnocení rizik. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá pojmy spojenými s tvorbou podnikatelského plánu, marketingem a finanční analýzou. Praktická část je zaměřena na zpracování podnikatelského plánu pro konkrétní společnost.
Klíčová slova: podnikatelský plán; finanční plán; marketingový plán
Název práce: Business plan for private wellness in Prague
Autor(ka) práce: Dufala, Mario
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kaňková, Eva
Oponenti práce: Koľveková, Gabriela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis aims to develop a business plan for a company in private wellness services. Creating a marketing plan, including pricing. Evaluation of profitability in three possible scenarios and risk assessment. The work is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the concepts associated with the creation of a business plan, marketing and financial analysis. The practical part is focused on the elaboration of a business plan for a specific company.
Klíčová slova: business plan; financial plan; marketing plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79001/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: