Analýza uplatňované regulace vodárenských společností a navrhované principy její úpravy

Název práce: Analýza uplatňované regulace vodárenských společností a navrhované principy její úpravy
Autor(ka) práce: Slánská, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Linzer, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na posouzení aktuálního stavu regulace oboru veřejných vodovodů a kanalizací státem s ohledem na její hlavní účel – ochranu zájmů konečného spotřebitele v dlouhodobém horizontu. Teoretická část pojednává o regulačních principech užívaných v případě oborů s charakterem přirozených monopolů a možnosti vzniku negativních externalit v případě, že absentuje dlouhodobý pohled. Následně jsou prakticky analyzovány objektivní údaje o oboru, zejména stavu infrastruktury, charakteru a struktuře trhu, zainteresovaných skupinách, modelech fungování vlastníků a provozovatelů a efektivitě regulačních institucí v tomto kontextu. Na základě získaných zjištění jsou definována základní opatření, která jsou pro zvýšení účinnosti regulace prioritně zapotřebí a jsou předpokladem k jejímu zkvalitňování do budoucna s cílem dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi okamžitými zájmy spotřebitelů a politiků a dlouhodobou udržitelností vodárenské infrastruktury.
Klíčová slova: vodné; cenová regulace; věcná regulace; stočné; vodovody a kanalizace
Název práce: Analysis of Applied Regulation of Water Companies and Proposed Principles of its Modification
Autor(ka) práce: Slánská, Dagmar
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Linzer, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on assessing the current state of regulation of public water supply and sewerage sector by the state with regard to its main purpose – protecting the long-term interests of the final consumer. The theoretical part discusses the regulatory principles used for industries with the nature of natural monopolies and the possibility of externalities in the absence of a long-term perspective. Subsequently, the objective data on the sector is analyzed, in particular the state of the infrastructure, the nature, the structure of stakeholders, operation models of owners and operators and the effectiveness of regulatory institutions in this context. Based on the findings, the basic measures that are needed to increase the effectiveness of regulation are defined, and they are a prerequisite for improving it in the future in order to achieve an appropriate balance between the immediate interests of consumers and the long-term sustainability of water infrastructure.
Klíčová slova: substantive regulation; price regulation; water supply and sewerage; water charges; sewage charges

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2019
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 21. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70724/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: