N/A

Název práce: Crypto Assets Valuation - Risk Management and Portfolio Diversification
Autor(ka) práce: Mighetto, Alessandro
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Poborský, František
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper will focus on the crypto assets in the current market, explaining their characteristics, how they are regulated, and possible risk associated to this new form of investments. The paper will illustrate and discuss the current valuation techniques, assess their practicability nowadays. Understanding whether these new assets may be beneficial for investors in a portfolio setting, analyzing in detail the returns and risk associated will help us to clarify the role of crypto assets for any kind of investor. Lastly, the paper will present how an investor may invest in crypto assets and how to reduce the risk associated with digital assets.
Klíčová slova: Blockchain; Crypto Assets; Investments; Portfolio; Financial Markets; Risk Management
Název práce: N/A
Autor(ka) práce: Mighetto, Alessandro
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Poborský, František
Jazyk práce: English
Abstrakt:
N/A
Klíčová slova: Investments; Crypto Assets; Portfolio; Valuation; Future

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: